Αυτές είναι οι οφειλές των δήμων της Δ. Μακεδονίας προς τη ΔΙΑΔΥΜΑ, μέχρι σήμερα 7/3/2018. Τα στοιχεία, που παρουσιάζει αναλυτικά το kozan.gr, στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της σημερινής Γενικής συνέλευσης της εταιρείας.

Στοιχεία, ανά δήμο, Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων – Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων & Παραγωγής Απορριμάτων