Την ανάθεση μελέτης του έργου: «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης στις Τ.Κ. Σταυρωτής, Αµυγδαλιάς, Πύργου, Ανατολής και Κοντοβουνίου του ∆ήµου Κοζάνης”, σε εταιρεία από τη Θεσσαλονίκη, μετά και την έκτακτη κατάσταση που προέκυψε µε την υδροδότηση του οικισµού Κοντοβουνίου, προχώρησε η ΔΕΥΑ Κοζάνης. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες του kozan.gr, η μελέτη αφορά στην απευθείας υδροδότηση του οικισµού Σπάρτου από τη δεξαµενή – αντλιοστάσιο Κήπου – Καισαρειάς µε ανεξάρτητο καταθλιπτικό αγωγό, την ενίσχυση της υδροδότησης των οικισµών Αµυγδαλιάς, Ανατολής, Πύργου και Σταυρωτής µε την ένταξη στο σύστηµα ύδρευσης νέας γεώτρησης στην ευρύτερη περιοχή της ήδη υφιστάµενης (η θέση και η παροχή της νέας γεώτρησης αποτελούν αντικείµενο που εξετάζεται από τη ∆.Ε.Υ.Α.Κ.), νέας δεξαµενής αποθήκευσης και αγωγών σύνδεσης µε τα υφιστάµενα δίκτυα των προαναφερθέντων οικισµών. Θα εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια για την επιλογή της βέλτιστης τεχνικοοικονοµικής λύσης. Τέλος η μελέτη θα περιλαμβάνει τη διερεύνηση και επιλογή της βέλτιστης λύσης για την υδροδότηση του οικισµού Κοντοβουνίου διαµέσου των νέων σχεδιαζόµενων δικτύων (Σπάρτου ή Αµυγδαλιάς – Ανατολής – Πύργου – Σταυρωτής).

kozan.gr