«Στοχεύουμε να αλλάξουμε ριζικά, ουσιαστικά, μια και καλή, τη φιλοσοφία και τον τρόπο λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στοχεύουμε σε μια μεταρρύθμιση-τομή», τόνισε από την Κοζάνη, η Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Κ. , Νοτοπούλου κατά τη διάρκεια ημερίδας με θέμα: «Απλούστευση Διαδικασιών – Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση», που πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου  στο Κοβεντάρειο στην Κοζάνη. Η ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου: «Αναδιοργάνωση & διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ & Β΄ Βαθμού – απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού – πιλοτική λειτουργία», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 2014-2020. Την παρουσίαση πλαισίου Ημερίδας και Έργων ΕΕΤΑΑ, έκανε ο κ. Γκοτσόπουλος Θ.,  Διευθύνων Σύμβουλος  ΕΕΤΑΑ.

 

 

Θ.