Οι αξίες της Δημοτικής Κίνησης Κοζάνη Τόπος να Ζεις σε 2 λεπτά.