Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και το ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, εταίρος και συνεργαζόμενος εταίρος του έργου GRASPINNO αντίστοιχα, διοργανώνουν ενημερωτικό σεμινάριο με θέμα «Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις – Εξοικονόμηση Ενέργειας – Έργο Interreg MED GRASPINNO», που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Απριλίου 2019, στην Κοζάνη, στο Αμφιθέατρο της Κοβεντάρειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

Η ενημερωτική εκδήλωση για το έργο GRASPINNO επικεντρώνεται στις πράσινες δημόσιες συμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτηρίων, με γνώμονα τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Με αφορμή αυτή τη θεματολογία, θα αναπτυχθεί επίσης συζήτηση σχετικά με τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και τη συμβολή των ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στο θέμα αυτό. Επίσης θα παρουσιαστούν οι εξελίξεις σε ευρωπαϊκά προγράμματα σχετικής θεματολογίας, που διαχειρίζεται με επιτυχία το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

Η εκδήλωση.απευθύνεται τόσο σε αναθέτουσες αρχές όσο και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εμπλέκονται στον τομέα της πράσινης ενεργειακής αναβάθμισης.

Η ενημέρωση, η καθοδήγηση και η ορθή εφαρμογή των θεμάτων της εξοικονόμησης ενέργειας, της κυκλικής οικονομίας και των ηλεκτρονικών πράσινων δημοσίων συμβάσεων αποτελούν τα βήματα της επιτυχούς συνεργασίας στην οποία προσδοκούμε.