Μαθητικό φεστιβάλ της ΚΝΕ, την Παρασκευή 10 Μαΐου .