Σας προσκαλούµε την Κυριακή 12 Μαΐου 2019  στην Μαρτυρική Κοινότητα Πύργων Εορδαίας, να  τιµήσετε µε την παρουσία σας το Μνηµόσυνο των  Τριακοσίων Πενήντα Εννέα (359) Πυργιωτών,  αθώων θυµάτων της ναζιστικής θηριωδίας στις  24 Απριλίου 1944.