Ημερίδα “Προοπτικές καλλιέργειας και αξιοποίησης αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών Κοζάνης”, την Παρασκευή 19 Μαΐου.