Ο νυν Δήμαρχος Βοίου Δημήτρης Λαμπρόπουλος και εκ νέου υποψήφιος ανακοίνωσε την Πουλιοπούλου Παναγιώτα του Αθανασίου ως υποψήφια στην ΔΕ Τσοτυλίου για τον συνδυασμό Συμμαχία Ευθύνης για το Βόιο.

Μπορείτε για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή ενημέρωση να επισκεφθείτε την ηλεκτρονική μας σελίδα https://simmaxiaeuthinisvoio.webnode.gr