Η παρουσίαση του Μονόπρακτου «Τα εγκαίνια» στη FLAT Square, στο Φανό του Αη Δημήτρη, όπως το παρουσίασαν τα μέλη του Φανού.

(Aπό άλλη οπτική γωνία)