Με την ιδιότητα του Καρδιολόγου υποτρόφου της Ευρωπαικής Καρδιολογικής Εταιρίας,συμμετέχω στον συνδυασμό ‘Αδέσμευτοι πολίτες του Δήμου Κοζάνης’, ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος,με αντικειμενικό – ρεαλιστικό σκοπό και έχοντας ως στόχο την προώθηση και την προάσπιση της πρωτοβάθμιας υγείας και πρόληψης των πολιτών της Κοζάνης και του Νομού ευρύτερα.

Απόφασή μου για την συμμετοχή στον συνδυασμό αποτέλεσε η ειλικρίνεια,η εμπιστοσύνη και η απλότητα την οποία διέκρινα στην προσωπικότητα του Κυρίου Κύργια.

Με εκτίμηση

Ηλίας Κανέλλος