Ανεξάρτητος συνδυασμός τοπικού συμβουλίου Μαυροπηγής «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΥΡΟΠΗΓΗ»