Συνάντηση Περιφέρειας Ορειβατικών Συλλόγων Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας το Σάββατο 11 & Κυριακή 12 Μαΐου