Η κ. Τσιομπάνου Αικατερίνη, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος με το συνδυασμό του Γιώργου Κασαπίδη «αλλάζουμε πορεία», συμμετείχε στις 10 Μαΐου 2018 στην αίθουσα Κοβεντάρειο σε ενημερωτική συνάντηση με θέμα «Η αποτελεσματική επίλυση των διαφορών από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών προσφυγών».

Την εκδήλωση συνδιοργάνωσε ο Δήμος Κοζάνης, ο Σύνδεσμος Πιστοποιημένων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Δυτικής Μακεδονίας και ο Δικηγορικός Σύλλογος Κοζάνης. Η εισήγηση της κ. Τσιομπάνου είχε θέμα την εξαίρεση των συμβάσεων από την εφαρμογή των διαγωνιστικών διαδικασιών εστιάζοντας κυρίως στο θέμα των inhouse αναθέσεων και των προγραμματικών συμβάσεων, ένα θέμα που απασχολεί ιδιαίτερα τους ΟΤΑ.

Με αυτήν την εκδήλωση κλείνει ο κύκλος από μία σειρά εκδηλώσεων στις οποίες συμμετείχε ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Κοζάνης. Συνομιλητές ήταν ο Πρόεδρος της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών κ. Φώτης Κατσίγιαννης, Πρόεδρος Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων επί τιμή Πρόεδρος ΑΕΠΠ, ο οποίος παρουσίασε τον τρόπο λειτουργία της Αρχής, η κ. Μαρία Μανδράκη, Πρόεδρος του 2ου Κλιμακίου της ΑΕΠ, ο κ. Κωνσταντίνος Κορομπέλης, μέλος της ΑΕΠ και ο κ. Νικόλαος Σαββίδης, μέλος της ΑΕΠ οι οποίοι παρουσίασαν επιμέρους θέματα.