Από τις 28/06/2019 ξεκινά η υποβολή αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων και λήγει την 23/08/2019.

Τα 2 νέα επιδοτούμενα  προγράμματα voucher είναι

1  «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ»
2  «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ»

Η συνολική διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης είναι 600 ώρες και περιλαμβάνει

 1. υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής 
 2. υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας (400) ωρών σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
 3. απόκτηση εργασιακής εμπειρίας διάρκειας (200) ωρών.
 4. πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.
 • Το επίδομα της θεωρητικής κατάρτισης είναι αξίας 2.000€ (400 ώρες Χ 5€ ανά ώρα κατάρτισης).
 • Το επίδομα της πρακτικής άσκησης είναι αξίας 800€ (200 ώρες x 4€) και καταβάλλεται με την ολοκλήρωση της.
Απαραίτητα δικαιολογητικά
 1.  αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 2.  βεβαίωση & κάρτα ανεργίας
 3.  αντίγραφο πτυχίου / μεταπτυχιακού διπλώματος
 4.  πτυχίο Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2
 5. τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα
Η Πιστοποίηση θα διενεργηθεί από Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή / και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το πρότυπο ΙSO /IEC 17024 είτε είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ να χορηγούν πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες ή από τις εταιρίες Λογισμικού, οι οποίες παρέχουν σχετικές Πιστοποιήσεις.
Οι Πιστοποιήσεις, για πρώτη φορά στην πόλη της Κοζάνη, θα δοθούν κατ’ αποκλειστικότητα,  στο ΚΔΒΜ 2 VOLTEROS από  κολοσσούς εταιριών πληροφορικής  παγκοσμίως φήμης και αναγνώρισης. 
Πληροφορίες – εκδήλωση ενδιαφέροντος, στο τηλ. Κέντρο του Ι.ΙΕΚ 24610.28197 – 697.723.5113

Ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: http://www.iekvolteros.gr/επικοινωνια.html
email: [email protected]
web: www.iekvolteros.gr