Πολιτιστικές εκδηλώσεις «Αγία Μαρίνα» 2019, 15-20 Ιουλίου .