Προβολές ταινιών από την ΚΝΕ , στην Πτολεμαΐδα 23/7 και στην Κοζάνη 25/7