Οριστική εγκατάσταση της 2ης ΤΟΜΥ Δήμου Εορδαίας .