ΔΕΛΚΔΜ ΣΟΧ 1/2019 Συγκεντρωτικός Πίνακας (100-133) – Αποτελέσματα 05.08.2019