ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ – Κοζάνης. Αιτήσεις σπουδαστών.