Σε μερική παύση λειτουργίας, από 15/8 έως 31/10, οδηγείται το Ορυχείο Καρδιάς, με βάση και με το έγγραφο που παρουσιάζει αποκλειστικά το kozan.gr. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες μας, η εκμετάλλευση του Ορυχείου Καρδιάς έχει φτάσει στην πρώτη παράκαμψη της Π.Ε.Ο. Κοζάνης Πτολεμαΐδας (λίγο μετά την Ποντοκώμη) ενώ δεν έχουν ολοκληρωθεί, ακόμη, οι διαδικασίες αδειοδότησης και κατασκευής της δεύτερης παράκαμψης την εν λόγω οδού. Η εξέλιξη αυτή θα έχει ως συνέπεια, μεταξύ άλλων, τη μετακίνηση προσωπικού στο Ορυχείο Μαυροπηγής, το οποίο χρειάζεται επειγόντως ενίσχυση στην επάνδρωση του πάγιου εξοπλισμού του, προκειμένου να συνεχίσει τις εργασίες αποκάλυψης και παραγωγής λιγνίτη.

 

 

που είχε γίνει κι αναμενεται