Έχουν σκεπάσει το φρεάτιο με αυτά τα κασόνια στην αγορά στην Πτολεμαΐδα. Θα σας παρακαλούσα να το αναρτήσετε διότι είναι επικίνδυνο.