Το Kitesurfing είναι ένα άθλημα που δειλά δειλά άρχισε να εμφανίζεται στην λίμνη Πολυφύτου, στην περιοχή της Νεράιδας, αφού η πρόσβαση στην λίμνη είναι εύκολη, ιδιαίτερα στην παλιά Νεράιδα, όπου υπάρχει δρόμος μέχρι την λίμνη. Οι συνθήκες είναι ιδανικές, αφού όλο τον χρόνο εμφανίζονται αέρηδες οι οποίοι ευνοούν την αξιοποίηση του αθλήματος. Δείτε το βίντεο