Το συσσίτιο του Δήμου Κοζάνης ευχαριστεί για τις πολύτιμες δωρεές.