50 θέσεις (δίμηνα) στο ΛΚΔΜ. Ακολουθεί η προκήρυξη: