Τι σχέση μπορεί να έχει η Δυτική Μακεδονία με το Μπέλφαστ – Ιρλανδία (FÁILTE FEIRSTE THIAR) (του Ξανθόπουλου Θεόδωρου)

5 Σεπτεμβρίου 2019
11:39

Πριν από περίπου 10 χρόνια με την ενασχόληση μου στην κοινοτική πρωτοβουλία EQUAL, βρέθηκα στην θέση  να είμαι «υπεύθυνος» της ομάδας έργου που σύνταξε την ΜΕΛΕΤΗ  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Παραθέτω λοιπόν στο κοινό της περιοχής μας τα πορίσματα της έρευνας αυτής και τονίζω ότι η μελέτη αυτή έγινε πριν περίπου 10 χρόνια.

Μπέλφαστ – Ιρλανδία (FÁILTE FEIRSTE THIAR)

Γενική Περιγραφή: Ο Τουριστικός τομέας χρησιμοποιείται ως εργαλείο για την αναζωογόνηση και την τόνωση των υποβαθμισμένων περιοχών στο Μπέλφαστ

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο Δυτικό Μπέλφαστ, η κλίμακα, η έκταση και η συγκέντρωση της οικονομικής και κοινωνικής υποβάθμισης κάνουν την κοινότητα μία από τις πλέον υποβαθμισμένες περιοχές στη βόρεια Ιρλανδία. Η φύση της τοπικής υποβάθμισης έχει πολλές πτυχές. Πολλά μέρη της κοινότητας εξαρτώνται πολύ από διάφορα επιδόματα. Ο τουρισμός θεωρείται ως ένα από τα πιο βιώσιμα στοιχεία του συνολικού προγράμματος αναζωογόνησης του Δυτικού Μπέλφαστ. Αυτός ο τομέας είναι σχετικός με το Δυτικό Μπέλφαστ, καθώς η πόλη είναι ένα ζωηρό μέρος, με πλούσια κουλτούρα και περιβαλλοντική ομορφιά, και πολιτική κληρονομιά.

Η κύρια αιτία για τη δημιουργία ενός έργου σχετικού με τον τουρισμό, ήταν η συμβολή στην οικονομική αναζωογόνηση του Δυτικού Μπέλφαστ. Η προώθηση της ανάπτυξης των τουριστικών υποδομών, ειδικότερα στον υπο-τομέα του πολιτιστικού τουρισμού, είναι ένας από τους σημαντικούς ρόλους της πρωτοβουλίας. Ο ρόλος αυτός περιλαμβάνει την υποστήριξη, τον συντονισμό και την διευκόλυνση του τουριστικού δυναμικού του Νότιου Μπέλφαστ, τη συνεργασία με τον τοπικό δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, όπως επίσης και την παροχή μιας επικεντρωμένης στρατηγικής προσέγγισης, που να εκμεταλλεύεται την τόνωση της συλλογικής δύναμης για την προώθηση του Μπέλφαστ ως τουριστικού προορισμού.

ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ

Τα κύρια ζητήματα που η πρωτοβουλία FÁILTE FEIRSTE THIAR (Καλωσορίσατε στο Μπέλφαστ) επιθυμεί να αντιμετωπίσει, είναι:

• Η οικονομική αναζωογόνηση της περιοχής και η δημιουργία σταθερής απασχόλησης.
• Η βελτίωση των τουριστικών υποδομών.
• Η δημιουργία μιας βάσης για άσκηση πολιτικής πίεσης για το μέλλον.
• Η κοινωνική / πολιτιστική πλευρά του τουρισμού.

 ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το FÁILTE FEIRSTE THIAR (Καλωσορίσατε στο Μπέλφαστ) δημιουργήθηκε στα τέλη του 1990 για να αναπτύξει μια στρατηγική προώθησης του τουρισμού στην περιοχή. Αυτή η πρωτοβουλία του West Belfast Partnership Board (Επιτροπή Συνεργασίας του Δυτικού Μπέλφαστ) αρχικά προωθήθηκε από τον βουλευτή της περιοχής Gerry Adams μαζί με στελέχη της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης και σχετικές οργανώσεις όπως η Féile an Phobail και η an Cúlturlan. Το συγκρότημα επεκτάθηκε αναπτύσσοντας μια προσέγγιση δυναμικών συνεργασιών και συμπεριλαμβάνοντας την αφοσίωση και την εξειδίκευση του Οργανισμού Τουρισμού της Βόρειας Ιρλανδίας, του Γραφείου Επισκεπτών και Συνεδρίων του Μπέλφαστ και του Δήμου του Μπέλφαστ. Τα μέλη της Επιτροπής προέρχονται και από τον τομέα Εθελοντών της Κοινότητας, από Δημόσιους Φορείς και από την Τουριστική Βιομηχανία. Τα μέλη του Συμβουλίου είναι γυναίκες και άντρες από διάφορους χώρους, οι οποίοι ζουν ή δουλεύουν στο Δυτικό Μπέλφαστ. Ενώθηκαν με σκοπό να εργαστούν μαζί για την άνοδο του Δυτικού Μπέλφαστ, των ανθρώπων και των χώρων του, και για να προοδεύσει πρακτικά η τοπική αναζωογόνηση.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Στο West Belfast Partnership Board (Επιτροπή Συνεργασίας του Δυτικού Μπέλφαστ) καθόρισαν τις δραστηριότητές τους στην ακόλουθη δήλωση για την αποστολή τους: «Να δραστηριοποιήσουμε όλους όσους ζουν κι εργάζονται στο Δυτικό Μπέλφαστ ώστε να συμβάλλουν στην οικονομική, κοινωνική, φυσική και πολιτιστική ανάπτυξη με υπεύθυνο και συμμετοχικό τρόπο και να διασφαλίσουμε ότι το Δυτικό Μπέλφαστ θα συνεισφέρει πλήρως και θα ωφελείται ανάλογα από την ανάπτυξη στην υπόλοιπη πόλη.»

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η Επιτροπή του Fáilte Feirste Thiar παρείχε ένα στρατηγικό πλαίσιο στην Ομάδα Έργου (Fáilte Feirste Thiar Project Team) που δουλεύει στα πλαίσια της Μονάδας Οικονομικής Ανάπτυξης (West Belfast Partnership Board’s Economic Development Unit),  η οποία κάνει τη λειτουργική διαχείριση. Ο ρόλος του Fáilte Feirste Thiar καθορίστηκε ως εξής:

• Ένα εργαλείο πολιτικής πίεσης για την ανάπτυξη υποδομών και προϊόντων αειφορικού τουρισμού, που προσφέρουν απασχόληση και βοηθούν την οικονομική αναζωογόνηση της περιοχής.
• Η παροχή ενθάρρυνσης, κινήτρων, διευκολύνσεων και βοήθειας στις τοπικές ομάδες, όσον αφορά το συντονισμό της ανάπτυξης τουριστικών προϊόντων.
• Η ενδυνάμωση και εδραίωση των σχέσεων με τα κοινοτικά έργα που αφορούν τον τουρισμό
• Η ανάλυση των ρόλων άλλων οργανισμών που αφορούν τον τουρισμό για τον εντοπισμό κενών και την αξιολόγηση της θέσης του Fáilte Feirste Thiar στο συνολικό τουριστικό προϊόν του Δυτικού Μπέλφαστ, του Μπέλφαστ συνολικά και της Βόρειας Ιρλανδίας.
• Η προώθηση της τουριστικής βιομηχανίας του Δυτικού Μπέλφαστ σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
• Η αρωγή και προώθηση της ίδρυσης μικρών (Bed & Breakfast) και άλλων ξενοδοχειακών μονάδων στο Δυτικό Μπέλφαστ, ως μέρος της ανάπτυξης.

 ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας Fáilte Feirste Thiar γίνονται αισθητά σε ευρύ φάσμα. Ακολουθούν μερικά από τα έως τώρα επιτεύγματα:

• Ο τουρισμός στο Μπέλφαστ αναπτύσσεται σταθερά τα τελευταία 7 με 8 έτη.
• Το 2002 η πόλη προσέλκυσε 3,6 εκατομμύρια επισκέπτες.
• Οι επισκέπτες άφησαν πάνω από 35 εκατομμύρια λίρες στην τοπική οικονομία το 2002, συντηρώντας 17.750 εργασιακές θέσεις.
• Έγινε απευθείας αεροπορική σύνδεση με την Ευρώπη μέσω των Easy Jet και  Jet2.
• Δημιουργία του πρώτου οδηγού τουρισμού και ομάδας δια-κοινοτικού τουρισμού. Τώρα υπάρχουν εννέα εκδρομές στην περιοχή.
• 6 Χρυσά Βραβεία για την εκπαίδευση ξεναγών.
• Παραγωγή ηλεκτρονικής μακέτας που θα χρησιμοποιείται και μόνη της για την προώθηση αλλά και ως εισαγωγή στο διαδίκτυο.
• Εκτενής κάλυψη από τα ΜΜΕ, στον τύπο, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση.
• Ανάπτυξη μιας νέας διαδρομής με λεωφορείο για τα αξιοθέατα (hop on – hop off) μέσα στην πόλη, που δίνει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να συμβάλλουν κοινωνικά και οικονομικά στις τοπικές περιοχές.
• Οργανωμένες εκδρομές/ξεναγήσεις στο Δυτικό Μπέλφαστ που συμπεριλαμβάνουν Αμερικάνικα Πανεπιστήμια, Ευρωπαίους τουρίστες κλπ.
• Ανάπτυξη της ζώνης «Φιλικής στο Ευρώ» (Euro Friendly Zone) μέσα στο Δυτικό Μπέλφαστ.
• Καθιέρωση της Δημοσκόπησης για τους Επισκέπτες του Δυτικού Μπέλφαστ.

Ορισμένες ιστορίες επιτυχίας έως τώρα, είναι οι ακόλουθες:

Το Φεστιβάλ του Δυτικού Μπέλφαστ (Feile and Phobail) – Αυτό το πολύ πετυχημένο κοινοτικό φεστιβάλ έχει μεγαλώσει δραματικά από το ξεκίνημά του, πριν από δέκα χρόνια. Υπολογίζεται ότι αποφέρει στην τοπική οικονομία 3,3 εκατομμύρια λίρες.

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Δυτικού Μπέλφαστ (West Belfast Film Festival) – Το φεστιβάλ δημιουργήθηκε από τον κάτοικο του Δυτικού Μπέλφαστ Lawrence McKeown και τώρα έχει γίνει φεστιβάλ όλου του Μπέλφαστ. Χρησιμοποιεί το τοπικό σινεμά και πολλοί διάσημοι συμμετέχουν κι επισκέπτονται την περιοχή.

Το Φεστιβάλ της Γιορτής του Αγ. Πατρίκιου (St Patrick’s day Festival) – Αυτή η ημέρα γιορτάζεται παγκοσμίως από τους Ιρλανδούς και από άλλες εθνικότητες. Περίπου 100.000 άνθρωποι συμμετέχουν στις παρελάσεις που ξεκινούν από το κέντρο του Μπέλφαστ.

Τα Μαύρα Ταξί του Δυτικού Μπέλφαστ – Τα τοπικά μαύρα ταξί υπάρχουν στους δρόμους εδώ και πάνω από τριάντα χρόνια. Υπηρετούν την κοινότητα και τώρα συμμετέχουν στη δημιουργία τουριστικής υποδομής. Ο σύνδεσμος «τοπικών» ταξί έχει δημιουργήσει μια πολύ καλή ιστορική περιήγηση της περιοχής, τονίζοντας τους πολιτικούς παράγοντες. Πάνω από σαράντα οδηγοί έχουν περάσει από το πρόγραμμα εκπαίδευσης ξεναγών, καθιερώνοντας την περιήγηση αυτή.

To Πολιτιστικό Κέντρο An Cultúrlann (An Cultúrlann/Information Point) – Ένα πετυχημένο Ιρλανδέζικο Πολιτιστικό Κέντρο, που προσελκύει πολλούς ντόπιους και τουρίστες στο Δυτικό Μπέλφαστ.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Το Δυτικό Μπέλφαστ έχει μια ευρεία γκάμα προϊόντων στον τομέα του πολιτισμού, του περιβάλλοντος, των τεχνών και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Πολλά από αυτά είναι αποσπασματικά, όσον αφορά την οργάνωση και την πρόσβαση σ’ αυτά. Για να ξεπεραστούν αυτά τα ζητήματα, το Fáilte Feirste Thiar θα είναι υπεύθυνο για:

• Τη διασφάλιση / διευκόλυνση κατάλληλης εκπαίδευσης, υποστήριξης και στρατηγικής κατεύθυνσης για την ανάπτυξη προϊόντων και τουριστικών υποδομών.
• Τη διασφάλιση της ύπαρξης οικονομικής υποστήριξης για την ενίσχυση της ανάπτυξης των προϊόντων.
• Την παροχή στρατηγικών και πρακτικών συμβουλών και υποστήριξης όσον αφορά την προώθηση μεμονωμένων και ομαδικών προϊόντων.

Ξανθόπουλος Θεόδωρος

Διδακτικό προσωπικό Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

5 σχόλια

 • Δυστυχώς εγώ έχω την αίσθηση, ότι τα ξενοδοχεία της περιοχής θα δουν ανάπτυξη (οικονομική) από κοινοτικά κονδύλια, λόγω των προσφύγων που θα αποσυμφωρήσουν το ανατολικό Αιγαίο.

 • Μπράβο στο παλικάρι ! Αν Και συνεργάζεται με πολιτικά πρόσωπα διαλέγει άλλο δρόμο στα κοινά ! Η οπτική του τεχνοκράτη χρειάζεται δυστυχώς όμως μόνο οι πολιτικοί επιβιώνουν

 • τόσο καιρό εξελίσσεται η αποβιομηχανοποίηση. Πχ ΜΑΒΕ, ΑΕΒΑΛ, ΛΙΠΤΟΛ κ.α. Τώρα θυμήθηκες εσύ (και κάθε εσύ, δεν είναι προσωποποιημένο) να μας παρουσιάσεις την έκθεση ιδεών?

  Προτιμότερο το ενεργειακό κέντρο να γίνει κέντρο αποθήκευσης ενέργειας, που θα είναι κάτι παραγωγικό και καιμοτόμο παγκοσμίως.

  Ακόμα και στο Μπέλφαστ ο τουρισμός ο βιομηχανικός είναι παράπλευρος στον τουρισμό που ούτως η άλλως έχει εκεί.

  Τόσα χρόνια οι προηγούμενοι φορείς ασχολούταν μόνο με τα ψηφοδέλτια θα μου πεις…..ξέρεις ράβε ξήλωνε κτλ κτλ

  • Έτσι έτσι Σωστά πράγματα.
   Αμα ενημερώνεσαι απο ΣΚΑΙ και Καθημερινή είναι σαν να έβγαλες 10 Πανεπιστήμια που λέει και ο ο “Άριστος των Αρίστων” άνδρας Μανουλι δου.
   Είσαι πάντα μπροστά από τα γεγονότα και είσαι πιο ιν αφού που αντί για φραπέ πίνεις φραπελια.

Αφήστε μία απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

Προσοχή!!! Για να δημοσιεύονται, από 'δω και στο εξής, τα σχόλιά σας, θα πρέπει να επιλέγετε, την παρακάτω επιλογή  "Διάβασα και αποδέχομαι τους Πολιτική απορρήτου  " που σημαίνει ότι διαβάσατε κι αποδέχεστε την πολιτική απορρήτου του kozan.gr. Αν, κάποια φορά, ξεχάσετε να το κάνετε θα λάβετε μια ειδοποίηση ότι δεν το πατήσατε (αρα δεν αποδεχτήκατε την πολιτική απορρήτου). Σε αυτή την περίπτωση, για να μη χαθεί το σχόλιο σας, πατήστε να γυρίσετε πίσω  και ξαναπατήστε "δημοσίευση", τσεκάροντας, προηγουμένως, την προαναφερόμενη επιλογή. Η συμπλήρωση των πεδίων όνομα, Ηλ. διεύθυνση και ιστότοπος, της παραπάνω φόρμας, δεν είναι υποχρεωτική.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.