Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την 8 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 2 μ.μ. για να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010 όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του Ν. 4555/2018 και άρθρο 2 του Ν. 4623/2019, αντίστοιχα

  1. Εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου

  1. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Οικονομικής Επιτροπής

  1. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών επιτροπής Ποιότητας Ζωής.