Όσοι δημότες δεν έχουν υδρομετρητή σε οποιαδήποτε παροχή που αφορά κατανάλωση πόσιμου νερού, να προβούν στην τοποθέτηση υδρομετρητών σε όλες τις παροχές τους, καθώς και να ενημερώσουν τις αρμόδιες υπηρεσίες για τον αριθμό του υδρομετρητή, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών. Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας οι υπάλληλοι του Δήμου θα πραγματοποιήσουν δειγματοληπτικούς ελέγχους και θα προβούν στη σφράγιση των μη διευθετημένων παροχών χωρίς άλλη προειδοποίηση.

Παρακαλούνται όλοι οι δημότες του Δήμου Σερβίων, όπως παρέχουν ελεύθερη πρόσβαση στους σημειωτές και μετρητές υπαλλήλους υδρομέτρων – ως οφείλουν κατά το νόμο – και παραλείπουν οποιαδήποτε ενέργεια δυσχεραίνει ή εμποδίζει την καταμέτρηση των ενδείξεων των υδρομέτρων, προκειμένου να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου μας.