#Ξεκινάμε

Στο πλαίσιο της λειτουργίας των θεματικών αντιπεριφερειών, θα λειτουργήσουν τα συμβούλια των θεματικών αντιπεριφερειαρχών.
Δηλαδή ο Περιφερειάρχης μαζί με τον εκάστοτε θεματικό αντιπεριφερειάρχη, θα συνεδριάζουν μια φορά τους δύο μήνες με τους αντίστοιχους θεματικούς αντιδημάρχους της Δυτικής Μακεδονίας.
Έτσι σε τακτικό χρόνο και με οργανωμένο τρόπο, θα συζητώνται θεσμικά ζητήματα των Δήμων ανά θεματικές ενότητες και θα κατατίθενται συγκεκριμένες προτάσεις επί των ζητημάτων αυτών.

Η παραπάνω ενέργεια για όλες τις θεματικές αντιπεριφέρειές μας, ταυτίζεται χρονικά με την επιθυμία του Υπουργείου Τουρισμού να θεσπίσει το #Περιφερειακό_Συμβούλιο_Τουρισμού, το οποίο ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον κο Θεοχάρη κατά την επίσκεψή του στην Δυτική Μακεδονία.

Η ταύτιση απόψεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τις ηγεσίες των Υπουργείων, δείχνει την διάθεση για μια χάραξη κοινής πολιτικής σε όλους τους τομείς.

#dytiki_makedonia_mas #kasapidis