Ρεπορτάζ της ΕΡΤ3 για την ερευνητική ομάδα Mars του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Mars – Smart Farming with drones στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ. Καθηγητές και φοιτητές μιλούν για τα πρώτα αποτελέσματα των πιλοτικών πτήσεων που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή των Γρεβενών καθώς και για την προσπάθεια της ερευνητικής διαδικασίας να έχει άμεσο αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία με αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και στενή συνεργασία με τους τοπικούς φορείς.