Εκτός από τις υποχρεωτικές συναινέσεις που επέβαλλε ο νομοθέτης που θεσμοθέτησε την απλή αναλογική στις εκλογές των δήμων η στελέχωση των οργάνων του Δήμου Κοζάνης και όχι μόνο ακολουθήθηκε η πεπατημένη. Η ηχηρή απουσία του Ενιαίου πανεπιστημίου και άλλων φορέων από τις λειτουργίες του Δήμου Κοζάνης δείχνει ότι οι δήμαρχοι και η περιφέρεια δεν έχουν αντιληφθεί ακόμα το ρόλο του περιφερειακού Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σε μια περίοδο όπου μειώνονται δραματικά οι δραστηριότητες της ΔΕΗ, η αναβάθμιση και η καθιέρωση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, το δέσιμο των λειτουργιών του με την τοπική οικονομία και τις κοινωνικές Διεργασίες της περιοχής,  είναι όρος αναγκαίος για την ομαλή μετάβαση στην επόμενη μέρα.
Ο δήμαρχος Κοζάνης δεν θεωρησε αναγκαία την συμμετοχή του Πανεπιστημίου στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ όταν στο πανεπιστήμιο λειτουργούν ειδικότητες και εργαστήρια πολύ χρήσιμα για τη λειτουργία της συγκεκριμένης εταιρείας και έκρινε σκόπιμο να να βάλει εκπρόσωπο από μια ομάδα συνταξιούχων τη στιγμή που εργαζόμενοι έχουν εκπρόσωπο στο Διοικητικό Συμβούλιο.  Αντίστοιχα στον πολιτισμό αλλά και στην βιβλιοθήκη όπου είναι απαραίτητη η γνώση αλλά και η σύζευξη των χιλιάδων φοιτητών και των εκπαιδευτικών με τον τοπικό πολιτισμό και εδώ επίσης προτιμήθηκαν φορείς που εκφράζουν παρέες και τίποτα περισσότερο και όχι το πανεπιστήμιο που διαθέτει δεκάδες στελέχη με γνώση και δυνατότητες.
 Αναμένουμε βεβαίως με ενδιαφέρον τις προγραμματικές διακηρύξεις από τον δήμαρχο, αλλά και τους επιμέρους προγραμματισμούς απ’ τους κάθ ύλην αρμόδιους αντιδημάρχους και προέδρους.   Ελπίζοντας ότι θα δούμε κάποιες αλλαγές ή και ψήγματα καινοτομίας που δεν είδαμε στη διαδικασία κατανομής των θέσεων. Πάντως ο δήμαρχος θα πρέπει να ξαναδεί την παρουσία των φορέων και ειδικά του Πανεπιστημίου στα όργανα του Δήμου Κοζάνης. Η ανάθεση των σχέσεων πανεπιστημίου και Δήμου σε μία εντεταλμένοι σύμβουλο όπως είχε γίνει και στο παρελθόν δεν είναι η λύση. Θα πρέπει επιτέλους όλοι φορείς, Δήμοι, Περιφέρεια Εμποροβιοτεχνικό επιμελητήριο να αποκτήσουν μια άλλη σχέση με το πανεπιστήμιο .