Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κοζάνης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας.

Συγκεκριμένα θα υπάρξει απαγόρευσή της κυκλοφορίας παντός τύπου οχημάτων ως ακολούθως:

α) στην οδό Π. Μελά από το ύψος της οδού Παλαιολόγου μέχρι την πλατεία 28ης Οκτωβρίου.

β) στην οδό Μακεδονομάχων από το ύψος της οδού Πλακοπίτη μέχρι την οδό Π. Μελά.

Η κυκλοφορία των οχημάτων δεν θα διακόπτεται, αλλά θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων δημοτικών οδών. ∆ιάρκεια κυκλοφοριακών ρυθμίσεων την Κυριακή (22-09-2019 – Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο) κατά τις ώρες 16:00 ́ έως 21:00 ́.