Δροσερό έως και ψυχρό το σημερινό πρωινό σε αρκετές ημιορεινές περιοχές. Παρακάτω οι ελάχιστες τιμές Θερμοκρασίας στις μεγαλύτερες πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας.

 

Πηγή http://www.stravon.gr/pinakas/graphs/dmakedonia.png?2