Το ΙΕΚ VOLTEROS  ενημερώνει ότι θα δέχεται αιτήσεις εγγραφών  για όλες τις ειδικότητές του  έως την  Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019 . Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στο ΙΕΚ VOLTEROS τα παρακάτω δικαιολογητικά:

– Απολυτήριος Τίτλος Λυκείου
– Φωτοτυπία Ταυτότητας
– ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ΑΜΑ ΙΚΑ (Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου)
– Οι αλλοδαποί πρέπει να προσκομίσουν άδεια παραμονής
Η φοίτηση στo  Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης VOLTEROS  διαρκεί 5 εξάμηνα και οδηγεί στην λήψη Διπλώματος Επιπέδου 5 του ΕΟΠΠΕΠ.
Το Ι.Ε.Κ. VOLTEROS, βρίσκεται επί της οδού Γκέρτσου 39 στην Κοζάνη.