4 θέσεις για την Πτολεμαΐδα V. Υποβολή αιτήσεων από 07.10.2019 μέχρι και 16.10.2019