Η στήριξη της Λιγνιτικής Παραγωγής και των δημοσίων αγαθών πρέπει να συνεχιστεί. Ένας αγώνας για την οικονομική ανάπτυξη,το περιβάλλον της περιοχής μας αλέα και την αξιοπρέπειά μας αρχίζει. Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα τώρα θα πάνε εκεί που τους αξίζει. Στα σκουπίδια. Υπάρχουν δύο αντιπαραθετικά πολιτικά σχέδια. Της στήριξης της δημόσιας Λιγνιτικής Παραγωγής και της Δημόσιας επιχείρησης απέναντι της Παραχώρησης τους σε Ιδιώτες, με εκμηδένιση των εγχώριων λιγνιτών.

Ανάρτηση στο facebook