Σημερινές φωτογραφίες από τη γέφυρα του Ρυμνίου Κοζάνης.