Εκδήλωση για τη διάδοση αποτελεσμάτων του έργου «Διαπεριφερειακή Μάθηση προς την Αειφόρο Κινητικότητα στην Ευρώπη: Η εμπειρία «REGIO-ΜΟΒ» του Προγράμματος Interegg Europe., διοργάνωσε σήμερα Τρίτη 22/10, στην Κοβεντάρειο βιβλιοθήκη Κοζάνης, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Το RΕGΙΟ-ΜΟΒ, έχει ως γενικό στόχο να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως και στην Περιφέρειά μας, με την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στις ευρωπαϊκές περιφέρειες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επηρεάζοντας τα σχετικά μέσα κι εργαλεία.

Η εδραίωση της βιώσιμης κινητικότητας στόχο έχει:
1. Την ανάπτυξη των περιφερειακών στρατηγικών κινητικότητας με μία κατά το δυνατόν ολοκληρωμένη προσέγγιση
2. Την περιφερειακή ανάλυση των αναγκών και των καλών πρακτικών
3. Την ανάπτυξη σχεδίων δράσης.