Ο Δήμος Κοζάνης έχει “περιορίσει” τα αδέσποτα. Μόλις 15 χθες στο κεντρικότερο σημείο της Κοζάνης.