Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 25 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, στο Πνευματικό Κέντρο Βελβεντού, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Αποδοχή συμμετοχής στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II, με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» και υποβολή πρότασης ένταξης της πράξης «Βελτίωση υποδομών Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Βελβεντού».
 2. Υποβολή αιτήματος του Δήμου Βελβεντού προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε. Α.Ε.) με θέμα την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την χρήση φυσικού αερίου στον οικισμό του Βελβεντού.
 3. Εξέταση τροποποίησης της απόφασης 34/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου, περί διάθεσης και χρήσης χώρων του Πνευματικού Κέντρου Βελβεντού.
 4. Διαδημοτική Συνεργασία Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων Σερβίων και Βελβεντού.
 5. Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύων Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Βελβεντού.
 6. Καθορισμός συντελεστών τελών Καθαριότητας και Φωτισμού, Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) και Δημοτικού Φόρου για το έτος 2020.
 7. Καθορισμός συντελεστών ύδρευσης – αποχέτευσης.
 8. Καθορισμός τέλους εκμετάλλευσης Δημοτικής Αγοράς.
 9. Καθορισμός τέλους κατάληψης κοινόχρηστων χώρων.
 10. Ορισμός εκπροσώπου-παρατηρητή του Δήμου Βελβεντού ως Μετόχου στη ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ.
 11. Εγκατάσταση και λειτουργία τερματικού μηχανήματος αποδοχής καρτών (POS) στο Δημαρχείο Βελβεντού.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μαλλού Βάια