Συνεδριάζει την 27η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Καθορισμός Τελών Κοινοχρήστων Χώρων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ορφανίδης Δημήτρης

  1. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2019.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ορφανίδης Δημήτρης

  1. Έγκριση διαδρομής του Τουριστικού Τραίνου που θα κινείται στην πόλη της Πτολεμαΐδας κατά την περίοδο των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2019-2020.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος κ. Φουρκιώτης Νικόλαος

  1. Υπογραφή σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή Γηπέδου 5χ5 στην ΤΚ Αναρράχης του Δήμου Εορδαίας Ν. Κοζάνης»

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Φουρκιώτης Νικόλαος

  1. Απολογισμός εισπράξεων – Πληρωμών Εμποροπανήγυρης έτους 2019

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Ορφανίδης Δημήτρης

  1. Παράταση Προθεσμίας περάτωσης εργασιών

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Φουρκιώτης Νικόλαος

  1. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Κυκλοφοριακού

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Φουρκιώτης Νικόλαος

  1. Έγκριση αποφάσεων Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Αντωνιάδης Κυριακός

Μέχρι και την ημέρα της Συνεδρίασης μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου