Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας διοργάνωσε εκδήλωση με θέμα: «Οι μαθητές μας πρεσβευτές της βιώσιμης ανάπτυξης» την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου στην Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης. Όπως είπαν οι εκπαιδευτικοί Ευαγγελία Τριανταφύλλου και Σοφία Σισμανίδου: «η εκδήλωση αποτελεί απόρροια της συμμετοχής μας στη διακρατική κατασκήνωση “WE CARE! 2019 – Values Education Camp”, με θέμα τη δημοκρατία και τις ηθικές αξίες, στη Λιθουανία 15-21 Ιουλίου 2019, στην οποία συμμετείχαν 6 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το 4ο και 8ο Γυμνάσιο Κοζάνης» Στόχος της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση της αναγκαιότητας επίτευξης της βιώσιμης ανάπτυξης, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την κάλυψη των αναγκών των σημερινών γενεών χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύπτουν τις δικές τους ανάγκες. Η συμμετοχή της ελληνικής αντιπροσωπείας πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, με χρηματοδότηση της Αμερικάνικης Πρεσβείας στη Λιθουανία και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Θ. Τέγος