Πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου, η πρώτη Γενική Συνέλευση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Δυτικής Μακεδονίας. Σκοπός της συνεδρίασης ήταν η συμπλήρωση της σύστασης του Δ.Σ. με τα υπόλοιπα μέλη που ορίζει το καταστατικό. Τα πρώτα 5 μέλη είχαν οριστεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας και σήμερα, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει το καταστατικό, ορίστηκαν το υπόλοιπα 6 μέλη από τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων. Τα μέλη που ορίστηκαν σήμερα είναι: O Κ. Nίκου από το κτήμα “Άλφα”, ο Α. Κωτούλας από τα προϊόντα “Γης Βοΐου”, ο I. Μιχαηλίδης από την “Kastor Farm”, ο Σ. Δημητρίου από τα “Τυροκομικά Δημητρίου”, ο Σ. Κουρέλλας από τα “Τυροκομικά Κουρέλλας” και ο Δ. Παπαδόπουλος από τον “Συνεταιρισμό Ιμέρων”.

 

Η τελική σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη:

Πρόεδρος: Δαδαμόγια Κατερίνα, Εντεταλμένη Περιφ. Σύμβουλος ΠΔΜ

Αντιπρόεδρος: Νίκου Κών/νος, Εκπρόσωπος “Κτήμα Άλφα”

Γραμματέας: Μιχαηλίδης Ιορδάνης, Εκπρόσωπος “Kastor Farm”

Ταμίας: Μακρυγιάννης Μενέλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος ΠΔΜ

Μέλη: Δημητρίου Σωκράτης, Εκπρόσωπος “Αχιλλέας Σωκράτης ΙΚΕ”

Κουρέλλας Σωκράτης, Εκπρόσωπος “Κουρέλλας Γαλακτοκομικά”

Κωτούλας Αλέξης, Εκπρόσωπος “Προϊόντα Γης Βοΐου”

Παπαδόπουλος Δημήτρης, Εκπρόσωπος “Α.Σ. Ίμερων”

Μάνος Θωμάς, Περιφ. Σύμβουλος ΠΔΜ

Λιάσης Ιωάννης, Περιφ. Σύμβουλος-Αντιπρόεδρος Περιφ. Συμβουλίου ΠΔΜ

Γιαννόπουλος Γρηγόρης, Περιφ. Σύμβουλος ΠΔΜ