Ενισχύεται ο Μηχανισμός Καθαριότητας για την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών στους Δήμους Βελβεντού, Βοΐου και Σερβίων. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες του kozan.gr, για το νεοσυσταθή Δήμου Βελβεντού προκειμένου να αντεπεξέλθει στις ανάγκες που έχει στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων, καθώς αδυνατεί να συνεχίσει μόνος του το πρόγραμμα ανακύκλωσης, λόγω κυρίως της έλλειψης προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας, προτάθηκε να συνεχιστεί η συνεργασία με την ΔΙΑΔΥΜΑ αρχικώς για εννέα (9) μήνες, μόνο για την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών (όχι των σύμμεικτων). Κατά τους μήνες αυτούς θα γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες κατόπιν της συνεργασίας ΔΙΑΔΥΜΑ και Δήμου για την περαιτέρω επέκταση του προγράμματος ανακύκλωσης με στόχο να αυξηθούν οι ανακτώμενες ποσότητες βάση των απαιτήσεων της κείμενης νομοθεσίας και του ισχύοντος κι υπό αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας. Η  νέα συνεργασία  θα είναι χρονικού διαστήματος από 01/04/2020 έως και 31/12/2020. Για την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών θα χρησιμοποιηθεί πλήρωμα/προσωπικό από την περιοχή. Η δαπάνη υπολογίζεται σε δεκαεπτά χιλιάδες ευρώ (€ 17.000) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Αντιστοίχως το ίδιο θα συμβεί και με τον Δήμο Σερβίων όπου η δαπάνη υπολογίζεται σε είκοσι οκτώ χιλιάδες ευρώ (€ 28.000) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ενώ σε ό,τι αφορά το Δήμο Βοΐου το κόστος της σύμβασης, θα ανέρχεται σε ογδόντα χιλιάδες ευρώ (€ 80.000).

kozan.gr