Η ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Ο ΝΕΣΤΩΡ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, πραγματοποίησε την έναρξη της λειτουργίας του Ειδικού Κέντρου Ημέρας για Αλτσχάϊμερ, στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» {άξονας προτεραιότητας: 10 « Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)»}, ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ) με κωδικό ΟΠΣ 5044930.

Το Ειδικό Κέντρο Ημέρας για Αλτσχάϊμερ, το οποίο βρίσκεται στην Κοζάνη επί της οδού Φιλίππου Β΄ 7 και λειτουργεί καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες για την υποστήριξη των πασχόντων από άνοια.

Σκοπός του Κέντρου Ημέρας, είναι η οργάνωση και η εφαρμογή ομαδικών και ατομικών θεραπευτικών προγραμμάτων για τα άτομα με διαγνωσμένη νόσο Αλτσχάϊμερ ή και με άλλες μορφές άνοιας, που βρίσκονται στα αρχικά, μεσαία ή πιο προχωρημένα στάδια της νόσου.

Στις ομάδες εφαρμόζονται καθημερινά, εξειδικευμένα θεραπευτικά προγράμματα, με στόχο τη νοητική ενδυνάμωση των ασθενών, την κινητοποίησή τους και τη διατήρηση των δεξιοτήτων, καθώς και των επικοινωνιακών ικανοτήτων τους για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ιδιαίτερη έμφαση, δίνεται στην πρόληψη, στην πληροφόρηση και στην ψυχολογική υποστήριξη των συγγενών-φροντιστών των ανοϊκών ασθενών, καθώς και στην ευαισθητοποίηση της κοινότητας, σε θέματα σχετικά με την άνοια.

Την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 12:00, στα γραφεία του Κέντρου Ημέρας, επί της οδού Φιλίππου Β΄ 7, θα πραγματοποιήσουμε τα εγκαίνια του Ειδικού Κέντρου Ημέρας για Αλτσχάϊμερ.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα γίνει ενημέρωση του κοινού, από τους επαγγελματίες υγείας του φορέα μας και θα διανέμεται ενημερωτικό υλικό, σχετικά με τις υπηρεσίες του Ειδικού Κέντρου Ημέρας.

Όλες οι υπηρεσίες του Ειδικού Κέντρου Ημέρας για Αλτσχάιμερ, παρέχονται εντελώς δωρεάν.

Η ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Ο ΝΕΣΤΩΡ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία πραγματοποίησε την έναρξη του Προγράμματος Διασύνδεσης του Ειδικού Κέντρου Ημέρας για Αλτσχάϊμερ, με μονάδες Ο.Τ.Α. (Κ.Α.Π.Η.-Κ.Η.Φ.Η.) στην Κοζάνη στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» {άξονας προτεραιότητας: 10 « Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)»}, ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ) με κωδικό ΟΠΣ 5045474.

Το Πρόγραμμα Διασύνδεσης του Ειδικού Κέντρου Ημέρας για Αλτσχάϊμερ, στην περιοχή της Κοζάνης έχει στόχο, τον συντονισμό και τη συνεργασία των υπηρεσιών ψυχικής υγείας που απευθύνονται σε πάσχοντες από άνοια-Αλτσχάϊμερ, με τις μονάδες κοινωνικής φροντίδας ηλικιωμένων, των Ο.Τ.Α. (Κ.Α.Π.Η.-Κ.Η.Φ.Η.) και ειδικότερα:

α. Την ενημέρωση, υποστήριξη και εκπαίδευση (on the job training) επαγγελματιών υγείας των Κ.Α.Π.Η.-Κ.Η.Φ.Η. στην πρόληψη και την ανίχνευση των διαταραχών άνοιας και στην φροντίδα των πασχόντων από άνοια-Αλτσχάϊμερ.

β. Την ανάπτυξη – λειτουργία Κ.Α.Π.Η.-Κ.Η.Φ.Η. που προωθούν την ενσωμάτωση πασχόντων από άνοια-Αλτσχάϊμερ, στην καθημερινότητα.

Την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 12:00, στα γραφεία του Κέντρου Ημέρας, επί της οδού Φιλίππου Β΄ 7, θα πραγματοποιήσουμε την έναρξη του Προγράμματος Διασύνδεσης του Ειδικού Κέντρου Ημέρας για Αλτσχάϊμερ με την ευκαιρία των εγκαινίων του Ειδικού Κέντρου Ημέρας για Αλτσχάϊμερ,

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα γίνει ενημέρωση του κοινού, από τους επαγγελματίες υγείας του φορέα μας και θα διανέμεται ενημερωτικό υλικό, σχετικά με τις υπηρεσίες του Προγράμματος Διασύνδεσης του Ειδικού Κέντρου Ημέρας για Αλτσχάϊμερ.

Όλες οι υπηρεσίες του Ειδικού Κέντρου Ημέρας για Αλτσχάϊμερ, παρέχονται εντελώς δωρεάν.

Σας περιμένουμε!