Ο Δήμος Κοζάνης επιθυμεί να μισθώσει για 5 χρόνια δημοπρασία ένα ακίνητο για τις ανάγκες στέγασης των υπηρεσιών του.