Με απόφαση του Δημάρχου Εορδαίας, Π. Πλακεντά, συγκροτήθηκε η πενταμελής επιτροπή για την παρακολούθηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του ∆ήμου Εορδαίας

Αποτελείται από τους:

  1. Στόϊτση Ιωάννη, κτηνίατρο, υπεύθυνος του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, με αναπληρώτριά του την κτηνίατρο Μανώλα ∆ήμητρα.

2. Λόφτσαλη Αναστάσιο, εκπρόσωπο του ∆ήμου, με αναπληρωτή του τον Τσεχελίδη ∆ημήτριο

3. Πελαγίδη Κωνσταντίνο, εκπαιδευτή σκύλων, με αναπληρωτή του τον Ξινό Θεόδωρο.

4. Σαμαρά Βασιλική, μέλος φιλοζωικού συλλόγου Εορδαίας, με αναπληρώτριά της την Κρυσταλίδου Ζωή.

5. Πέτρου Τριανταφυλλιά, μέλος φιλοζωικού συλλόγου Εορδαίας, με αναπληρώτριά της την Βαμβακά Ευγενία.

Η επιτροπή αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς

kozan.gr