Τοποθέτηση σήμανσης εντός της κοινότητας για την διευκόλυνση και ασφαλέστερη μετακίνηση των κατοίκων και διαμόρφωση δρόμων. Ευχαριστούμε θερμά τους αντιδημάρχους και υπεύθυνους της τεχνικής υπηρεσίας για την άμεση ανταπόκριση ώστε η συνεργασία Δήμου – κοινότητας να έχει όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα για την καθημερινότητα.