Κόλντα Μπάμπω & Ετήσιος χορός συλλόγου Oικισμού Καρδιάς Πτολεμαΐδας “Η Μέρα”.