Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βοΐου την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016, στις 9:30 το πρωί, στο Δημαρχείο στη Σιάτιστα, με τα εξής θέματα συζήτησης:

  1. Προέλεγχος στοιχείων Ισολογισμού έτους 2015.

  2. Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2016.

  3. Έγκριση δαπανών εξοφλούμενες από Πάγια Προκαταβολή.

  4. Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού γ΄ τριμήνου 2016.

  5. Διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Κληροδοτήματος με την επωνυμία: «Σανούκως Μήλιου».

  6. Διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Κληροδοτήματος με την επωνυμία: «Αλέξανδρου και Καλλιθέας Καρούτα» .

  7. Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Τσιμεντόστρωση δρόμου από οικία Τζημόπουλου έως την είσοδο των νεκροταφείων στο Αηδονοχώρι».

  8. Έγκριση μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκτέλεση έργου: Σύνδεση καταναλωτών με το νέο δίκτυο ύδρευσης στις περιοχές «Μπούνος», «Αη-Γιάννης», «Δούκα», «Αγίου Γεωργίου» και στην κεντρική οδό Σιάτιστας του Δήμου Βοΐου».